Kategorier
Jurist

Hitta en advokat i Göteborg som är expert på brottmål

Är du eller någon närstående misstänkt för ett brott? I så fall behöver du hjälp av en advokat i Göteborg som är expert på brottmål. Här är några tips.

Några av de vanligaste brotten i Sverige är narkotikabrott, misshandelsbrott och bedrägeribrott. Fälls man för ett brott kan det få jobbiga konsekvenser för livet efter straffet, även vid mindre allvarliga brott. Detta eftersom man får en prick i straffregistret. Som prickad kan det bli svårt att få jobb men även att beviljas tillstånd för att ta körkort.

Är man misstänkt för ett brott är det viktigt att man så snart som möjligt kontaktar en brottmålsadvokat. Om brottet man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse har man vanligtvis rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnaden. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen.

Så hittar du rätt advokat

Beviljas man en offentlig försvarare har man också rätt att själv välja brottmålsadvokat. Gör man inget aktivt val utser rätten en försvarare. Då kan det i stort sett bli vem som helst och det är inte ens säkert att advokaten har brottmål som expertområde. Därför gör man bäst i att själv välja sin försvarare.

Bästa sättet att hitta en skicklig brottmålsadvokat är genom att fråga vänner som har varit i en liknande situation om tips. Letar man på nätet är det viktigt att ta reda på om advokaten är erfaren och expert inom området. Förutom att advokaten ska vara specialiserad på brottmål ska denne helst också vara expert på brottstypen. Exempel på olika brottsområden är narkotikabrott, ekobrott och hedersbrott.

Detta kan en advokat hjälpa dig med

En bra försvarsadvokat står på din sida och företräder dig genom hela rättsprocessen, från början till slut. Att förstå hur en rättsprocess går till och vilka rättigheter man har är annars inte lätt. Men med rätt advokat vid sin sida känner man sig tryggare och chanserna till ett bra avslut ökar.

Som brottsmisstänkt känner man sig ofta väldigt utsatt och ensam, särskilt vid polisförhör. En advokat vet på ett ungefär vilka frågor polisen kommer att ställa och kan förbereda sin klient inför förhöret. På så vis missar man inga viktiga detaljer. Advokaten kan även sitta med som stöd när polisen ställer frågor och tillvarata sin klients intressen.

Förberedelser inför mötet med advokaten

Den första kontakten med advokaten har man ofta per telefon och man får då kortfattat redogöra för vad som har hänt. Detta för att advokaten ska kunna bedöma om denne är rätt person för uppdraget. Det händer att advokater säger nej på grund av tidsbrist men också för att de känner att de inte har möjlighet att göra ett bra jobb.

När man möter sin brottmålsadvokat i Göteborg är det viktigt att man är väl förberedd. Detta för att advokaten ska kunna jobba effektivt och snabbt kunna sätta sig in i vad som har hänt. Skriv gärna ner kort vad som har hänt i kronologisk ordning. Ta även med viktiga dokument, bilder, chattar och annat som kan ha betydelse för målet.