Kontakt

Vår e-postadress är:  
kontakt@auktoriseradetolkar.se

Vår styrelsen för 2022 består av:

Ordförande: Maria Gustafsson, Skåne
Ledamot: Ervina Novljakovic, Skåne
Vice ordförande: Shawn Thane, Stockholm
Kassaförvaltare: Basel Al Shannag, Skåne
Ledamot: Alejandra Ezpeleta, Uppsala
Suppleant: Susanne Wihlborg, Skåne
Suppleant: Natalia Martnell, Värmland