Bristande kvalitetskrav skapar brist på kvalificerade tolkar.

Intressant läsning i Kammarkollegiets rapport från 2017.https://www.kammarkollegiet.se/download/18.2227a0ae1689511f5683afde/1551777025509/Tolkanv%C3%A4ndning%20i%20staten.%20S%C3%A5%20skapar%20bristande%20kvalitetskrav%20brist%20p%C3%A5%20auktoriserade%20tolkar_Kammarkollegiet%20(2017).pdf

Tolksektion bildas inom Sveriges Facköversättarförening SFÖ

Tre auktoriserade tolkar tillika översättare: Ingrid Simko, Sirkka Seppänen och Maria Gustafsson
har gjort en utredning om tolkmedlemskap i SFÖ.

Läs mer om SFÖ på sfoe.se

SFÖ:s styrelse skriver i senaste numret av medlemstidningen Facköversättaren:

’”Elva sidor med en glasklar redovisning
av förutsättningar och konsekvenser, ett
verkligen föredömligt utfört jobb. Vi behöv-
de bara luta oss tillbaka, läsa, begrunda och
sen enhälligt välja alternativ 2. Alternativet
innebär att det inom föreningen som ett
första steg bildas en sektion/grupp som rik-
tar sig till nuvarande SFÖ-medlemmar som
även arbetar som tolkar eller är intresserade
av tolkfrågor.”

fackoversattaren_2019_1