Arbetsmarknadskonflikten vid EU-parlamentet fortsätter

  • Strejken/stridsåtgärden skyddas enligt EU:s fördrag. Att vidta stridsåtgärder är en grundläggande rättighet inom EU. Strejken gäller enbart distansinlägg, och alla tolkarna jobbar i övrigt på som vanligt, går till jobbet på utsatt tid, sitter på möten och jobbar som vanligt. 
  • EU:s institutioner har ett bindande avtal med AIIC att direktrekrytera tolkar för alla de möten som listas i mailet nedan. Detta bryter man emot när man anlitar externa mellanhänder/förmedlingar.
  • Det verkar som att dessa förmedlingar eventuellt döljer/mörkar vem man i själva verket jobbar för, i sina förfrågningar. Det finns en stor risk att de inte alltid är tydliga med att det är i EP-möten man ska jobba. Dessutom sänds dessa möten på nätet, och ligger kvar efteråt, så man arbetar helt offentligt och alla kan gå in och lyssna, både i direktsändning och i efterhand. 
  • Villkor – såväl arbetsvillkor som arvode – avviker markant från den nivå som EU-ackrediterade tolkar får. Detta är ett skolboksexempel på social dumpning, tyvärr. Det riskerar dessutom att utsätta de externa tolkarna för hälsovådligt ljud och andra negativa hälsoeffekter. Det är just hälsoaspekterna som konflikten handlar om.
  • Strejken gäller alltså ENBART att få rimliga regler på plats för att inte äventyra tolkarnas hörsel och hälsa. Vi hoppas att alla kan känna att det är ett mycket prioriterat mål, och att man avstår från att bli mer eller mindre omedveten strejkbrytare.
  • EPPD står alltså för European Parliament Professional Delegation, och det är frilanstolkarnas delegation. Konflikten omfattar dock alla tolkar, fast anställda och frilansare. EP står för EU-parlamentet.

Mejl från European Parliament Professional Delegation, EPPD, 2022-10-02

Dear colleagues,

The European Union is one of the main employers in the world for freelance interpreters. Contracts are ruled by an Agreement concluded between AIIC (the International Association of Conference Interpreters) and the European institutions. This Agreement is a cornerstone of our profession. It regulates, among other things, rates, working conditions, social benefits, and guarantees a number of principles such as equal pay for equal work, direct recruitment, training etc.

Earlier this year, a labour dispute erupted at the European Parliament regarding the working conditions applicable to remote interpreting. Faced with increasing health concerns caused by prolonged exposure to inadequate sound, interpreters have stopped interpreting remote speakers, bar in exceptional cases.

Against this background, the European Parliament has recently started to outsource some statutory meetings. Such a move is in breach of applicable texts (the Code of Conduct on Multilingualism at the EP, the EU staff regulation and, of course, the EU-AIIC Collective Agreement). It is also a violation of workers’ rights (the aim is to “break” the strike). It ultimately undermines the efforts of the interpreters’ representatives to negotiate working conditions for hybrid meetings. The terms negotiated with large employers are often benchmarks for the entire market.

As professionals, you are likely to be approached by one or several platforms to provide interpreting services. It is important that you take an informed decision. 

In such cases, it is important to bear in mind that for the following meetings DG LINC (the directorate in charge of interpreting at the EP) should recruit you directly. Direct recruitment means that you enjoy all the benefits and guarantees enshrined in the Collective Agreement:

(a) plenary sittings; 

(b) priority political meetings, such as meetings of the President, Parliament’s governing bodies (as defined in Title I, Chapter III of Parliament’s Rules of Procedure) and working groups thereof and the Conciliation Committees; 

(c) (i) the parliamentary committees, parliamentary delegations, trilogues and related shadows’ meetings: during committee periods, parliamentary committees, delegations and trilogues shall take priority over all other users, except those referred to in point (a) and (b), 

(ii) the political groups: during part-sessions and group periods, political groups shall take priority over all other users, except those referred to in points (a) and (b); 

(d) joint meetings of the European Parliament and EU national parliaments;

(e) press conferences, institutional media information actions, including seminars; other institutional communication events;

(f) other official bodies authorised by the Bureau and the Conference of Presidents;

(g) some administrative events for which interpretation has been authorised by the Secretary-General.

Contract law provides that recruiters should provide information regarding the client and the concrete meeting you would be working in. If they withhold such information, it is quite possible that it is a meeting for which the EP should be recruiting you directly, or that they have no intention of hiring you but are very interested in your CV or credentials to be able to claim that they work with professional and/or accredited interpreters.

Our recommendation is that you insist on being informed about the meeting and the client. By doing so, you will make sure that you are not unwillingly recruited to break the industrial action that colleagues are conducting in order to guarantee safe working conditions for all. And you will avoid turning down bona fide offers.

You may also want to ask for email confirmation that the meeting covered by the contract is not one of the meetings listed above. So, if it turns out you’ve been misled, you will have proof black on white.

Finally, though the Collective Agreement applies at the Committees of the Regions and at the Economic and Social Committee when the interpreting services at the Commission or the EP provide the teams, sometimes they don’t have enough interpreters so it happens that the Committees go through external providers.

Such offers are not in principle undermining our industrial action.

In view of the fact that not all ACIs have signed up for our mailing list and furthermore, platforms have now hired non-accredited interpreters to work in stator EP meetings, we would appreciate if you could circulate this guidance note to the broader interpreting community, including non-accredited colleagues.

Take care and stay healthy 

Your EPPD

Varning för förfrågningar om tolkning för EU-parlamentet

Bästa kollegor!

Vi beklagar att vi måste besvära Er igen med dåliga nyheter så kort efter Ni fick senaste nyhetsbrevet, men detta är akut och vi vill att Ni ska kunna göra välinformerade val.

EU-parlamentets tolkar har gått ut i strejk pga nya regler som skulle permanenta och till och med förvärra arbetsvillkor i förhållande till distanstolkning som antogs ”tillfälligt” under pandemin. Dessa arbetsvillkor har redan resulterat i hörselskador hos 100 av Parlamentets 273 anställda tolkar.

EU-parlamentet letar nu strejkbrytare för distanstolkningsuppdrag genom olika plattformer eller tolkförmedlingar, kanske till och med utan hänsyn till tolkarnas kompetenser eller erfarenhet av simultantolkning och EU:s terminologi. Sannolikt berättar de inte ens att uppdraget gäller EU-parlamentet överhuvudtaget förrän det blir för sent.

I Kammarkollegiets tolkföreskrifter (17§ KAMFS 2021:2) står det att ”En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.”

När man distanstolkar för EU-parlamentet har man ingen möjlighet att avbryta uppdraget om det skulle visa sig överstiga ens förmåga, om man inte har tagit emot erforderliga underlag, osv. Mötena direktsänds ofta i nätet, inklusive tolkning. Tolkar har inte någon möjlighet att avbryta talaren, eller be om upprepningar eller förtydliganden.

Dessa uppdrag är ofta ytterst krävande och extremt tekniska. Den som tar sig an ett uppdrag under rådande villkor riskerar att hamna i konflikt med 17§ KAMFS 2021:2. En misslyckad tolkning kan dessutom vara tillgänglig på EU:s webbarkiv under många år.

Tolken riskerar också hörselskador och bidrar till att ohälsosamma och ohållbara arbetsvillkor aldrig återgår till en acceptabel standard.

Visserligen tar varje frilansare sina egna beslut, men vi på  Sveriges Auktoriserade Tolkar uppmuntrar Er att tänka på allas vår framtid och stödja våra strejkande kollegor.

Mer finns att läsa i det bifogade brevet från våra kollegor vid EU (text på engelska).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Sveriges Auktoriserade Tolkar