Varning för förfrågningar om tolkning för EU-parlamentet

Bästa kollegor!

Vi beklagar att vi måste besvära Er igen med dåliga nyheter så kort efter Ni fick senaste nyhetsbrevet, men detta är akut och vi vill att Ni ska kunna göra välinformerade val.

EU-parlamentets tolkar har gått ut i strejk pga nya regler som skulle permanenta och till och med förvärra arbetsvillkor i förhållande till distanstolkning som antogs ”tillfälligt” under pandemin. Dessa arbetsvillkor har redan resulterat i hörselskador hos 100 av Parlamentets 273 anställda tolkar.

EU-parlamentet letar nu strejkbrytare för distanstolkningsuppdrag genom olika plattformer eller tolkförmedlingar, kanske till och med utan hänsyn till tolkarnas kompetenser eller erfarenhet av simultantolkning och EU:s terminologi. Sannolikt berättar de inte ens att uppdraget gäller EU-parlamentet överhuvudtaget förrän det blir för sent.

I Kammarkollegiets tolkföreskrifter (17§ KAMFS 2021:2) står det att ”En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.”

När man distanstolkar för EU-parlamentet har man ingen möjlighet att avbryta uppdraget om det skulle visa sig överstiga ens förmåga, om man inte har tagit emot erforderliga underlag, osv. Mötena direktsänds ofta i nätet, inklusive tolkning. Tolkar har inte någon möjlighet att avbryta talaren, eller be om upprepningar eller förtydliganden.

Dessa uppdrag är ofta ytterst krävande och extremt tekniska. Den som tar sig an ett uppdrag under rådande villkor riskerar att hamna i konflikt med 17§ KAMFS 2021:2. En misslyckad tolkning kan dessutom vara tillgänglig på EU:s webbarkiv under många år.

Tolken riskerar också hörselskador och bidrar till att ohälsosamma och ohållbara arbetsvillkor aldrig återgår till en acceptabel standard.

Visserligen tar varje frilansare sina egna beslut, men vi på  Sveriges Auktoriserade Tolkar uppmuntrar Er att tänka på allas vår framtid och stödja våra strejkande kollegor.

Mer finns att läsa i det bifogade brevet från våra kollegor vid EU (text på engelska).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Sveriges Auktoriserade Tolkar