SAT + SFÖ = en och samma förening?

En tolk- och översättarförening för auktoriserade tolkar och etablerade facköversättare?

Styrelsen för SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) är intresserad av att skapa en tolksektion, och att låta SAT gå upp i SFÖ.

Det skulle innebära att SAT som enskild förening läggs ner.

Samtalen om detta mellan SAT och SFÖ uppstod för ett par år sedan, har pausats, men återupptogs under 2021.

Vi i nuvarande SAT:s styrelse är positiva till ett samgående, men vi varken kan eller vill genomdriva detta mot medlemmarnas vilja!

Läs mer i bifogade minnesanteckningar och motion.

UPPDATERING EFTER ÅRSMÖTET 2022: SAT:s årsmöte den 20 mars 2022 beslutade att tillstyrka förslaget om att SAT ska upphöra som enskild förening den 31 dec 2022, och istället bli en sektion inom Sveriges Facköversättarförening SFÖ (som i så fall kommer att få ett nytt namn vilket avspeglar att även auktoriserade tolkar kan bli medlemmar).

Observera: för att beslutet ska träda i kraft måste även SFÖ:s årsmöte godkänna förslaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *