Påverkansarbete – Vi behöver frivilliga!

Sveriges Auktoriserade Tolkar vill påbörja ett arbete med att medvetandegöra ledamöterna i Sveriges riksdag om vikten av att klienter, patienter, läkare, jurister, poliser med flera får tillgång till kvalificerad tolkhjälp.

I detta arbete behöver vi din hjälp! Du som enskild medlem är viktig.

Till en början söker vi efter medlemmar som kan tänka sig att göra en sammanställning över riksdagsledamöter per region, med deras kontaktuppgifter. Detta i form av ett eller flera Exceldokument.

Därefter tänker vi oss att SAT:s medlemmar över hela landet kontaktar sina lokala riksdagsledamöter och initierar ett samtal om vikten av kvalificerade tolkar inom rättsväsendet, sjukvården, polisväsendet med flera myndigheter.

Gillar du Excel? Vill du vara med och påverka? Har du lite tid över? Mejla oss i styrelsen!

2 reaktioner till “Påverkansarbete – Vi behöver frivilliga!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *