Välkommen till auktoriseradetolkar.se!

Sveriges Auktoriserade Tolkar SAT är organisationen för dig som är en verksam auktoriserad tolk i Sverige. Organisationen har bildats för att vi som är auktoriserade tolkar och tolkar med specialkompetens ska verka tillsammans för bättre status, arvode, arbetsmiljö och -villkor.

Varför bör jag gå med i organisationen?
Organisationen består av oss många hängivna tolkar som tillsammans stödjer och hjälper varandra i vårt arbete. Om du som auktoriserad tolk grubblar över något, vill dela med dig en erfarenhet, eller har någon fråga, kan du alltid vända dig till SAT.

 Hur blir jag medlem?
Genom att klicka på sidan "Bli medlem" i menyn ovanför eller längst upp till höger på denna hemsida eller under denna text.