Styrelse

STYRELSEN

Ordförande Shawn Thane (rättstolk, sjukvårdstolk)

Vice ordförande  Urszula Pacanowska Skogqvist (sjukvårdstolk)

Sekreterare Maria Gustafsson (auktoriserad tolk)

Kassör Basel Al Shannag (auktoriserad tolk)

Ledamot Ervina Novljakovic (rättstolk, sjukvårdstolk)

Suppleant Vadim Belenky (rättstolk)

Suppleant Susanne Wihlborg (auktoriserad tolk)