Styrelse

STYRELSEN

Ordförande Shawn Thane (rättstolk)

Vice ordförande  Urszula Pacanowska Skogqvist (sjukvårdstolk)

Sekreterare Maria Gustafsson (auktoriserad tolk)

Kassör Basel Al Shannag (auktoriserad tolk)

t

Suppleant Susanne Wihlborg, auktoriserad tolk