Viktigt att veta

 

– Det är brottsligt att utge sig för att vara auktoriserad tolk, brottsrubriceringen är ”föregivande av allmän ställning”.Det finns ett ENDA sätt att bli auktoriserad tolk och det är genom att bli godkänd i kammarkollegiets auktorisationsprov.

– Enligt det nya avtalet så har tolken rätt till ersättning för avbokade uppdrag senast 48 timmar före uppdragets starttid, detta omfattar både telefon- och kontakttolkningar. mer info finns i:

http://www.avropa.se/upload/Bilagor/Aktuella/Tolkförmedlingstjänster/Gemensamma%20dokument/Allmänna%20villkor%20-%20Tolkförmedlingstjänster.pdf