Tolkutbildningar hösttermin 2021

Den 2021-04-15 är sista dagen för att anmäla sig till höstens tolkutbildningar på universitet.

Genom Tolk- och översättarinstitutet finns en konferenstolkutbildning i vid Stockholms universitet för er som tolkar mellan svenska och engelska, samt för er som också tolkar franska eller tyska. Notera att kursen att på masternivå:
https://www.tolk.su.se/utbildning/våra-utbildningar/avancerad-nivå/tolkning/konferenstolkutbildning-an-ht21-1.256072

Man kan också läsa Tolkning i offentlig sektor vid Lunds universitet med inriktning mot arabiska, dari, persiska, eller somaliska. Denna kurs ges vid grundnivå, dvs att man inte redan behöver ha något universitetsexamen för att ansöka: https://www.sol.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/flersprakighet/tolkning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *