Sverigedemokraterna i Region Skåne vill införa ”en avgiftstrappa” för språktolk…

… med motiveringen att det leder till att fler lär sig svenska fortare. Sveriges Auktoriserade Tolkar anser att detta är ett synnerligen dåligt förslag. Vi menar att man helt glömmer bort att det inte bara är patienterna som behöver tolk, utan också sjukvårdspersonalen. Samma brist på konsekvenstänk gäller för moderatledaren Ulf Kristerssons förslag att begränsa rätten till tolk för dem som har permanent uppehållstillstånd.

Sydsvenskan (21 augusti 2019) jämför med erfarenheterna från Danmark: ”Danmark införde 1 juli 2018 en tolkavgift i sjukvården för dem som bott mer än tre år i landet. Erfarenheten där är att det leder till omfattande administration, många ska undantas och fakturorna betalas inte. Andreas Rudkjøbing, ordförande i danska Läkarföreningen, har i dansk press uttryckt stor oro för utvecklingen: ’Att patienter inte dyker upp försenar deras diagnoser och behandling. I slutändan kan det leda till att de utvecklar mer allvarliga sjukdomar’ sade han nu i augusti, ett år efter införandet.”

3 reaktioner till “Sverigedemokraterna i Region Skåne vill införa ”en avgiftstrappa” för språktolk…”

  1. Att kontrollera vem har haft uppehållstillstånd och hur länge kommer att ta mycket av den värdefulla sjukvårdstiden. Helt i onödan. patienterna som behöver tolk kan betala även för tolk vid uteblivet besök vilket redan tillämpas i vissa fall. problemmet uppstår när patienten avbokar sig via webben men tolkbeställningen står kvar.

  2. Det kan finnas plats för ett annat argument i saken. SD:s resonemang verkar utgå från att det är invandrare som drar nytta av tolkar. Kan man inte tänka sig att svenska samhället och vi svenskar har nytta av tolkar? Om vi nu tänker oss att SD anser att invandrare ofta är kriminella – rent hypotetiskt naturligtvis – vore det inte bra om samhället använde tolkar för att effektivt lagföra brottslingar som av olika skäl har svårigheter med språket.

    Rättstolkar i Sverige erfar ofta att om svenskt rättsväsende använder kvalificerade tolkar så kan samhället agera mer effektivt mot brottslingar som inte behärskar svenska, och dessutom till en lägre kostnad för skattebetalarna.

    1. Exakt så. Med andra ord: En bra tolk är bra för alla. För det svenska samhället, för patienter, klienter, dömda, misstänkta o. s. v.
      Att ge patienter/klienter/misstänkta/asylsökande tillgång till kvalificerad tolk är inte att dalta. Det är att upprätthålla en rättsstats krav på en patientsäker professionell vård och en rättssäker myndighetsutövning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *