Stadgar som skulle ha presenterats för årsmötet 20180916

Reviderade stadgar SAT Att förelägga årsmöte sep 2018

Dessa reviderade stadgar lades upp på SAT:s Facebooksida den 8 juli, men de hade inte skickats ut via mejl inför årsmötet och får bli föremål för omröstning på nästa årsmöte våren 2019.