SAT representerat på SLAM! i Malmö

En nordisk konferens för tolkar och översättare ägde rum i Malmö den 24 september 2016.

Konferensen, som gick under namnet Scandinavian Language Associations’ Meeting (SLAM!), är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan åtta översättar- och tolkorganisationer i Norden.

För mer info, se konferensens webbplats www.slamconf.com

Temat var "Promoting Professionalism in a Changing Market" (konferensspråket var engelska) och konferensen vände sig till etablerade och yrkeserfarna översättare och tolkar.

Förutom ett intressant program bjöds även på trevliga sociala evenemang där vi träffade gamla vänner och kolleger samt knöt nya, intressanta kontakter. SAT var representerat av föreningens sekreterare Maria Gustafsson.

2 reaktioner till “SAT representerat på SLAM! i Malmö”

 1. Hej från Söderhamn

  Hoppas ni får ett bra möte där nere i Malmö ca 100 mil bort!
  Hade önskat delta i mötet men det är svårt av praktiska skäl.

  Ändå skulle jag vilja bidra med lite av det jag har haft förmånen att lära mig under drygt 40 år som tolk och translator, tolklärare på folkhögskolor och universitet mm. Tolkyrket är inte längre ett marginellt yrke som det länge ar varit. Vi måste ha klart för oss att vår uppgift är vital för samhället i dag och kommer att öka i status ju längre tiden löper. Men det hela beror på oss. Vi måste känna stolthet över våra kunskaper och färdigheter men framförallt inte låta oss blandas med självutnämnda och kortsiktigt knegande tolksurrogat.

  Till att börja med är Kammarkollegiets inlemmande av andra än auktoriserade i deras utbud ett klart brott mot vår skyddade yrkestitel. Man kan inte ha sjukgymnaster ens i närheten av en förteckning över kirurger. Liknelsen är ganska rättvis för varje kategori har en utbildning bakom sig men ansvarsfrågorna är väldigt olika och vi ska inte gå med på att ens vårt kära kollegium ska inkräkta på vår yrkestitel och vår dyrt förvärvade kompetens. Det öppnar dörren för mycket av eländet vi ser idag.

  Sedan ska man beakta den väldigt konstiga policyn de stora tolkföretagen har i sitt val av tolkar till ett visst uppdrag. Här i Gävleborgs län är det beklämmande att se att de mycket få auktoriserade tolkarna ytterst sällan kommer i första hand vid tillsättning. Vi måste ha en mekanism som avslöjar dessa policyns syften. T ex kan vi kräva att företagen ska vara skyldiga att offentliggöra namnen på sina tolkar och hur deras tjänster utnyttjas hos olika tolkbehövande myndigheter och samhällsorgan. Detta kan jag utveckla vid behov men jag litar på att ni i Malmö besitter sådana förutsättningar att ni kan göra mycket. Och jag litar på era ansträngningar och ambitioner.

  Lycka till med ert möte.

  Med bästa kollegiala hälsningar,

  Hatem Zamel Abacid

 2. Bästa Hatem!

  Tack för dina kloka tankar. Det du tar upp är ju tyvärr missförhållanden som är kända, men det skadar inte att påminna om dem. Det vore fint om vi kunde få tolkar som engagerar sig i SAT även i andra landsändar – som det ser ut nu har vi en kraftig övervikt för tolkar i Skåne, och det är inte vår tanke att det ska vara så för evigt. 

  Det känns bra att du litar på styrelsens ansträngningar och ambitioner. Enade vi stå, söndrade vi falla. 

  Allt gott från Maria, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *