Sammanställning av vad som beslutades på årsmötet 8 okt 2016 i Malmö

Mötesprotokollet kommer att skickas ut när det är justerat. Detta är en informell sammanställning av vad som beslutades.

8 okt 2016, Medborgarskolan Malmö

 ÅRSMÖTE I S.A.T.

 

Till mötesordförande valdes Stojan Beljkas och till mötessekreterare valdes Maria Gustafsson.

Mötet fann att mötet hade utlysts på rätt sätt. (Info: Kallelse skickades via epost den 20 september – Enligt stadgarna: Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker via e-post senast 3 veckor före mötet.)

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Kommande års medlemsavgift fastställdes till 100 kr per år.

Preliminär verksamhetsplan för det kommande året presenterades och fastställdes med några tillägg. Den utökade verksamhetsplanen kommer att publiceras inom kort.

 

Till styrelse för 2016-2017 valdes följande personer:

Ordförande Marwan Kassem

Vice ordförande Maria Gustafsson

Sekreterare Shawn Thane

Kassör Nour Saberg

Ledamot Mahmoud Khader

Suppleant Ervina Novljakovic

 

Möjlighet att betala medlemsavgiften via Swish ska utredas av blivande kassör.

Vi diskuterade ett förslag att ha en eller flera kontaktpersoner som kan fungera som samtalspartner i diskussioner mellan tolkförmedllingar och S. A. T. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utse en eller två personer till detta uppdrag.

Vi ska verka för att MYH ordnar preparandutbildning inför KK:s auktorisationsprov även när det finns färre än fem anmälda inom ett visst språk.

 

Glädjande nog var det betydligt fler som deltog i årsmötet denna gång än förra året: 16 personer. Endast en tolk hade valt att resa från en annan del av landet. Före mötet påpekades det från andra delar av landet att det är svårt att resa till Malmö. S. A. T.:s sekreterare Maria svarade då att vi lever i ett avlångt land, och någonstans måste mötet hållas. Inom SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) turas man t ex om att ordna årsmötet: vart fjärde år i syd, vart fjärde år i öst, vart fjärde år i väst och vart fjärde år i norra Sverige. Om SAT-medlemmar i någon annan stad vill ordna årsmötet nästa gång är man naturligtvis välkommen att göra det. Kontakta styrelsen i god tid i så fall.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *