Policybrev: medhörning och andra situationer där tolken riskerar att bli inlåst ensam med en tolkanvändare

Bästa kollegor!
Det finns ett återkommande problem med domare som vill låsa in en tolk ensam med en tilltalad vid medhörning. Detta gör tolkningen omöjlig, eftersom man inte kan höra tillräckligt bra genom högtalarna i medhörningsrummet och inte kan kommunicera med salen när man har missat något. Men långt viktigare är att detta äventyrar tolkens säkerhet helt i onödan. Vi får aldrig slarva med personsäkerhet. Detta är en allvarlig arbetsmiljoproblem och en helt oacceptabel säkerhetsrisk. Jag talade med en medlem som tog upp problemet med mig häromdagen: hon hade nyligen varit med om ett allvarligt tillbud där hon råkade ut för detta med en tilltalad som strax därefter blev utåtagerande och behövde tas om hand av vakterna. Jag vill be samtliga kollegor att tänka på att ingen tolk någonsin ska sitta ensam i ett låst utrymme med en tolkanvändare. Detta är och har länge varit Sveriges Auktoriserade Tolkars officiella inställning i frågan, och vi gör inga undantag. Även om du själv inte tror att det kommer bli en hotfull situation just då, ska du aldrig någonsin gå med på det. Man vet aldrig när det kommer att sluta illa, och vi kan inte ta risken. Vid medhörning ska tolken stanna kvar i salen och tolka konsekutivt via salens ljudsystem. Även i andra sammanhang ska tolken undvika att vara ensam med en tolkanvändare, och aldrig någonsin vara ensam med någon i ett låst utrymme. Om slutanvändaren inte vill visa förståelse för denna policy, får ni hänvisa dem till S.A.T. samtidigt som ni fortsätter att avböja vänligen men bestämt.

Med vänliga hälsningar
Shawn Thane
Ordförande, Sveriges Auktoriserade Tolkar

En kommentar till “Policybrev: medhörning och andra situationer där tolken riskerar att bli inlåst ensam med en tolkanvändare”

  1. Vi utgår ifrån att den som ska sitta i ett medhörningsrum tillsammans med tolken är inte någon farlig eller våldsam person, för då behövs närvaro av en kriminalvårdare. Det som annars kan uppstå är att personen uppfattar tolken som sin personliga tolk och förväntar sig sympati och förståelse från tolkens sida. Man får frågor om tolkens personliga åsikt, och ber om förtydliganden, och det är svårt att förklara gång på gång att man översätter bara vad man hör och ingenting annat, och att man inte har någon egen åsikt om saken (trots att man har det alltid förstås). Grundinställningen är att när man tolkar, då ska båda parterna vara närvarande (personligen eller på videolänk), och att tolken ska aldrig lämnas ensam med någon av dem. Varken i medhörningsrum, i väntrum eller i förhörsrum när förhörsledaren ”bara går ut för att prata med en kollega”. Det mest förekommande dock är att vänner och bekanta överöser tolken med frågor medan man är ute från salen när rätten överlägger. Det finns kollegor som agerar då som juridiska rådgivare, och då är det svårt att framstå som en kall och oberörd person som säger att ”sorry, jag bara översätter, och blandar mig inte in i övrigt”. Någon godtagbar lösning, mig veterligen, har ingen kommit på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *