NYHETSBREV HÖST 2022

Oktober 2022


Bästa SAT-medlem!


Hösten är här och vi hoppas att du har lagom många uppdrag… inte så många att du drunknar i dem, och inte
så få så du inte kan försörja dig på vårt fantastiska tolkyrke!


Ny leverantör av tolkuppdrag till staten – är de förberedda?
Den 5 oktober hade Shawn Thane från SAT ett möte med Calle Dehqanzai, som är VD för Språkpoolen. Shawn ställde frågan om SP kan hantera volymen när Statens Inköpscentrals (SIC:s) ramavtal träder i kraft. SAT har sett att tidigare leverantörer inte har varit beredda på de stora volymerna. Kommer Språkpoolen t.ex. hinna med större volymer av uppdrag och ändå betala ut arvodet på ett korrekt sätt? SP svarade att de inte har gjort mycket än för att skala upp när det gäller nyanställningar osv, eftersom de väntar på resultatet av överklagandet hos Förvaltningsrätten. SAT uppmanar Språkpoolen att inte vänta för länge med att förbereda sig.

Lämna tillbaka ett uppdrag: Det beror på, tolken ska ha en giltig anledning men t.ex. sjukdom är en giltig anledning. Detta gäller avbokningar mindre än 48 timmar före uppdragets början. För avbokningar mer än 48 timmar före uppdraget, blir det inga problem.

”Expresstolkningar” erbjuds först till en auktoriserad tolk som har angett att de kan ta uppdrag under jourtid. Om tolken inte svarar inom t.ex. 4 ringningar går uppdraget vidare. När det blir notiser genom appen kommer tolken få en minut för att svara. Calle gillar inte ”tolkdirekt”-system, där tolkar rings upp direkt av
beställaren utan förvarning, utan tolkar ska alltid tacka ja eller nej. SP jobbar på ett system där samtalet kommer fram och tolken kan trycka ja eller nej, trycker tolken nej går samtalet till nästa tolk på tur.

SP har ett callcenter i Eskilstuna med 48 tolkar, varav ingen är auktoriserad. De har ett avtal med Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner om ”expresstolkningar”.

SP respekterar kompetensordningen. Detta gäller även för uppdrag utanför ramavtal. Calle förstår samhällsnyttan med att möblera om i tolkars scheman för att tillsätta större uppdrag med auktoriserade tolkar.

Strejk för tolkarnas arbetsmiljö i EU-parlamentet – och en varning till dig
Har du också problem med vasst ljud vid distanstolkning? Att helt plötsligt ett barn börjar skrika eller att det helt plötsligt uppstår andra oväntade höga ljud som skär rakt in i dina öron via dina lurar? Våra kollegor som tolkar vid EU-parlamentet har nu tröttnat på detta, och har börjat strejka (vilket de enligt EU:s fördrag är i sin fulla rätt att göra), genom att vägra tolka distansinlägg, d v s uttalanden som görs av ledamöter som ej fysiskt är på plats. De har bett oss att vidarebefordra en varning: om du blir kontaktad av någon från EU som vill att du ska ta ett tolkuppdrag,
så kan det innebära att du tar en stor risk.

Vi kan inte hindra någon av våra medlemmar att ta uppdrag från den ena eller andra aktören, men vi vill att du ska kunna göra ett medvetet val.

Det verkar som att dessa förmedlingar eventuellt mörkar vem man i själva verket jobbar för, i sina förfrågningar. Stor risk föreligger att de inte alltid är tydliga med att det är i Europaparlamentets möten man ska jobba. Dessutom sänds dessa möten på nätet, och ligger kvar efteråt, så man arbetar helt offentligt och alla kan gå
in och lyssna, både i direktsändning och i efterhand.

Villkor – såväl arbetsvillkor som arvode – avviker markant från den nivå som EU-ackrediterade tolkar får. Skolboksexempel på social dumpning, tyvärr. Detta riskerar att utsätta de externa tolkarna för hälsovådligt ljud och andra negativa hälsoeffekter. Det är just hälsoaspekterna som konflikten handlar om.

Strejken gäller alltså ENBART att få rimliga regler på plats för att inte äventyra tolkarnas hörsel och hälsa. Hoppas alla kan känna att det är ett mycket prioriterat mål, och att vi avstår från att bli mer eller mindre omedveten strejkbrytare.

Hur hanterar du problem med ljudet vid distanstolkning? Hör av dig till oss via mejl eller i vår FB-grupp!

Opinionsarbete: SAT var representerat i Almedalen
Tolkarnas och språkföretagarnas situation och roll i samhället diskuterades i år under Almedalsveckan. Natalia Martnell från SAT:s styrelse och Kristian Kåresjö Nelson, ordförande i Sveriges teckenspråkstolkars förening, var på plats för att tillsammans med Linguacoms VD Michael Larsson delta i en paneldebatt om bl.a. arbetsmiljön för frilansande tolkar. Vi tackar Linguacom för detta initiativ och samarbetet och kommer att utarbeta en policydokument för att i god tid informera berörda parter inför upphandlingarna om tolkarnas villkor och önskemål.

SAT går snart in under SFÖ:s paraply
Inspirerade av tolk- och översättarorganisationer i andra länder beslutade Sveriges auktoriserade tolkar och Sveriges facköversättare i början av året att gå samman den 31 december 2022. SFÖ kommer i och med att SAT går in i SFÖ att byta namn. Har du förslag på nytt namn på SFÖ-SAT så skicka oss ett mejl!

Tolkarna är garanterade minst en representant i SFÖ:s styrelse, valberedning, etiknämnd och konferensgrupp. Man kan som medlem starta vilken arbetsgrupp man vill, förutsatt att man har ett tydligt syfte och ett förslag på budget.

Fördelarna med att vara med i SFÖ:

● Auktoriserade tolkar och facköversättare har gemensamma intressen som vi brottas med. Omedvetenheten hos kunder och allmänhet är skrämmande stor: “Varför kan inte du som är från Irak tolka åt en person från Algeriet?” “Varför ska du ha paus nu – du har ju bara tolkat i en timme?” “Varför behöver du mer än ett par timmar på dig att översätta den här texten?” “Varför behövs socialtjänstens utredningar översättas? Det räcker väl med Google Translate?” “Varför behövs det tolk inom sjukvården? Kan inte folk bara lära sig svenska?” Tillsammans får vi en starkare röst för att bilda opinion och förbättra våra villkor.
● SFÖ har ett kansli med en arvoderad verksamhetschef som sköter administrationen
● SFÖ har en lång tradition av att ordna konferenser med matnyttiga föredrag och seminarier för språkmänniskor.
● SFÖ har också en lång tradition av att ordna kurser, seminarier etc.
● Som SFÖ-medlem har du tillgång till juridisk rådgivning samt försäkringar på väg till och från arbetet och rättskyddsförsäkring. Vi arbetar på att du ska få rabatter på Wordfinders utmärkta ordlistor som du kan ha digitalt, och andra rabatter.

…och till slut ett datum att skriva in i kalendern
Den 12-14 maj hålls SFÖ:s årliga konferens, i Umeå. Läs mer på https://sfoe.se/sv/evenemang.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Missa inte detta tillfälle att fortbilda dig kring språkfrågor, mingla med kollegor, träffa tolk- och översättningsförmedlare och få inspiration!

Vi önskar dig en fortsatt fin höst!

För SAT:s styrelse

Maria Gustafsson, ordförande för SAT (tillika styrelseledamot i SFÖ)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *