Info & Tips

SAT har med glädje noterat att fler och fler landsting och regioner har gått över till Domstolsverkets taxa.
Det finns fortfarande mycket att göra, exempelvis när det gäller användningen av tolkar i domstolar. I bifogad PDF kan du läsa Domstolsverkets riktlinjer som bör följas av alla domstolar.

nov-2017 Domstolsverket Riktlinjer för tolkanvändning i domstol

Vi noterar med förvåning att auktoriserade tolkar avkrävs säkerhetskontroll i en del domstolar, och t ex inte får ha med sig ens sitt arbetsmaterial in i Kriminalvårdens lokaler. Detta trots att vi som är AT, RT och ST står under Kammarkollegiets tillsyn och kan bli av med vår auktorisation om vi uppträder otillbörligt. De rättsvårdande myndigheterna bör ha lika stort förtroende för oss som de har för t ex advokater och biträden.
I bland annat Malmö och Lunds tingsrätter räckte det fram till september 2019 att visa upp sin KK-legitimation för att komma in i domstolen, och slippa ödsla mycket tid i säkerhetskontrollen. Vi inom SAT arbetar för att det åter ska bli så.