Handlingar inför årsmöte den 8 okt 2016 i Malmö: Preliminär dagordning

Följande punkter kommer att tas upp:

– val av ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare

– fråga om mötet utlysts på rätt sätt

– fastställande av dagordning

– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– fastställande av kommande års medlemsavgift

– presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för det kommande året

– val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisor

– behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

– övriga frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *