Blog

En nordisk konferens för tolkar och översättare ägde rum i Malmö den 24 september 2016.

Konferensen, som gick under namnet Scandinavian Language Associations’ Meeting (SLAM!), är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan åtta översättar- och tolkorganisationer i Norden.

För mer info, se konferensens webbplats www.slamconf.com

Temat var "Promoting Professionalism in a Changing Market" (konferensspråket var engelska) och konferensen vände sig till etablerade och yrkeserfarna översättare och tolkar.

Förutom ett intressant program bjöds även på trevliga sociala evenemang där vi träffade gamla vänner och kolleger samt knöt nya, intressanta kontakter. SAT var representerat av föreningens sekreterare Maria Gustafsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *